STRONA GŁÓWNA | O NAS | OFERTA | WARUNKI UCZESTNICTWA | MAPA STRONY | KONTAKT

Wyszukiwarka

kraj
rodzaj wyjazdu
cena
dojazd
miejsce wyjazdu
termin wyjazdu

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

„Wyjeżdżasz !
Już wiesz kiedy, dokąd i z kim.
Ubezpiecz się na wakacje – tak na wszelki wypadek.” (Signal Iduna)

Biuro York Travel prowadzi sprzedaż ubezpieczeń turystycznych Signal Iduna

· kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków; bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej - SIGNAL IDUNA TRAVEL

· ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa i snowboardu - SIGNAL IDUNA SKI - obejmuje ryzyka związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa, narciarstwa wodnego lub windsurfingu. Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty ratownictwa, sprzęt sportowy i odpowiedzialność cywilna - rzeczowa i osobowa - na terenie całego świata

· następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży krajowych - tym ubezpieczeniem mogą zostać objęci uczestnicy krajowych imprez turystycznych lub grupy dzieci i młodzieży oraz personel szkół na koloniach, obozach i wczasach

· rocznego ubezpieczenia kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego i odpowiedzialności cywilnej - SIGNAL IDUNA BUSINESS TRAVEL - przeznaczone jest dla osób często wyjeżdżających służbowo lub prywatnie za granicę. Jest ono zawierane na 6 lub 12 miesięcy. Ubezpieczenie dostępne jest w formie imiennej lub bezimiennej. Dla każdej z tych form ubezpieczenie jest dostępne w pakietach obejmujących:
· koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków
· koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny, odpowiedzialność cywilną.
Umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariantach: STANDARD, SUPER, SUPER VIP różniących się zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie BUSINESS TRAVEL, zawiera dodatkowo w wariancie SUPER, opcje: zastępstwa ubezpieczonego oraz opóźnienia lotu. Gdy ubezpieczony nie może wykonywać powierzonych mu obowiązków w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pokrywa koszty transportu osoby, która ma przejąć obowiązki ubezpieczonego. W razie opóźnienia lub odwołania lotu, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca niezbędne wydatki, których nie pokrywa przewoźnik. Przy Ubezpieczeniu Bagażu, umowa obejmuje również opóźnienie bagażu. W tym przypadku SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca koszty poniesione na zakup niezbędnych przedmiotów znajdujących się w bagażu. Przedmiotem ubezpieczenia bagażu podróżnego mogą być także przedmioty wartościowe (np. sprzęt komputerowy, fotograficzny, przenośne telefony, sprzęt audio i video). Dodatkową opcją w wariancie SUPER VIP Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej jest udzielenie przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwrotnej pożyczki na pokrycie kaucji, gdy ubezpieczony został zatrzymany przez organa ścigania obcego państwa.
Ubezpieczenie BUSINESS TRAVEL w formie bezimiennej jest skierowane do osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych mających siedzibę w Polsce, a także osób wskazanych przez te podmioty, w czasie ich podróży zagranicznej. Na polisie w formie karty widnieje wówczas nazwa przedsiębiorstwa, które zobowiązane jest do prowadzenia ewidencji ubezpieczonych osób oraz terminów ich podróży. Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby, o których podróży SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zostało poinformowane najpóźniej przed jej rozpoczęciem. Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. trwa w okresie obowiązywania umowy wyłącznie przez liczbę osobodni, za które została opłacona składka. Umowę ubezpieczenia zawiera się na rok. W przypadku niewykorzystania limitu osobodni, niewykorzystane osobodni przechodzą na nowy okres umowy, jeżeli zostanie ona przedłużona o kolejny rok.

Zapraszamy do biura York Travel od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-20.00

ul. Mackiewicza 12
31 –213 Kraków
tel: 012 415 14 44
biuro@yorktravel.pl
Masz pytanie?
Nie znalazłeś oferty
dla siebie?
Napisz lub zadzwoń.
  biuro@yorktravel.pl  Kraków 012 415 14 44
  Bochnia 014 612 29 55
  Brzesko 014 663 07 55

Newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz biuletyn informacyjny.

Strona w ciągłej akualizacji. Pełna oferta, informacje, katalogi w biurze York Travel w godzinach od 12 do 20